Loading...
Türkçe  ingilizce 
blog
Haberler
Haberler

GIDANIN TEK ADRESİ


KALÄ°TE POLÄ°TÄ°KAMIZ;

 1. MüÅŸteri memnuniyetini esas almak,
 2. Ä°nsan saÄŸlığını her ÅŸeyin üzerinde tutarak Üretim ve hizmetlerimizin tüm aÅŸamalarında Entegre Sistem, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak,
 3. MüÅŸteri tatminini saÄŸlamak, piyasanın rekabet ÅŸartları ile uyum içerisinde teknolojik geliÅŸmeleri ve pazar isteklerini göz önünde bulundurarak pazar payımızı büyütmek
 4. Her zaman doÄŸruyu yapmak ve sürekli geliÅŸme ile firmamızın rekabet gücünü arttırmak,
 5. Yasal mevzuat ÅŸartlarına uyarak çevreye ve insan saÄŸlığına gereken duyarlılığı göstermek,
 6. Gıda emniyet kuralları doÄŸrultusunda üretimimizi yönlendirmek,
 7. Baharat, hazır tatlılar, hazır çorbalar ve gıda katkı maddelerinin üretimi, paketlenmesi ve satış aÅŸamasında kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile Yönetim Sisteminde sürekliliÄŸi saÄŸlamak,
 8. Sektörel geliÅŸmeleri takip ederek, çaÄŸdaÅŸ uygulamaları sisteme yansıtmak,
 9. Tüketici saÄŸlığını etkileyecek Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik tehlikeleri kontrol altına almak,
 10. DoÄŸal Kaynakları optimum düzeyde kullanmak
 11. Ä°ÅŸçi SaÄŸlığı ve Ä°ÅŸ güvenliÄŸini ön planda tutmak
 12. Geri dönüÅŸümlü atıkları geri dönüÅŸüm merkezlerine göndermek


( 7335 Okunma )Yorumlar